Laboratoř 3D tisku na FIT ČVUT 3D tisk na FIT ČVUT

Předmět 3D tisk

Facebook Twitter Google+ YouTube

Na FIT ČVUT vyučujeme od zimního semestru v akademickém roce 2013/2014 volitelný bakalářský předmět 3D tisk (BI-3DT, BI-3DT.1 a BIE-3DT.1). V tomto letním semestru běží předmět již potřetí, navíc s jednou paralelkou v angličtině.

Anotace: Studenti se naučí navrhnout trojrozměrné objekty optimalizované pro tisk na tiskárně RepRap a realizovat samotný tisk. Budou umět objekty navrhnout, připravit pro tisk a vytisknout v plném rozsahu.

Jedná se o předmět ukončený klasifikovaným zápočtem, ohodnocený 4 kredity (pozn.: v prvním běhu to byly pouze 3). V rámci horizontální propustnosti si předmět mohou zapsat i studenti ostatních fakult ČVUT.

Veřejně dostupné materiály k předmětu najdete na Eduxu.

Hodnocení

BI-3DT Celkové hodnocení se skládá z bodů získaných v průběhu semestru. Nekoná se žádná zkouška, ani se nepíše žádný test. Body lze získat za:

V rámci semestrální práce studenti vytvoří počítačový model, připraví ho k tisku a sami vytisknou na tiskárnách, které v semestru postavili. Výsledky si můžete prohlédnout v galerii.

Cvičení

Výsledky studentů

Výsledky ZS 2013/2014

Výsledky ZS 2014/2015